Koppningsmassage

Koppningsmassage är en mycket effektiv behandling. En form av immunförstärkande bindvävsmassage.
Vad händer i kroppen vid koppningsmassage? Utan att förstöra kapillärväggarna sugs blod ut ifrån kapillärerna och in i bindväven. Kroppen signalerar att det finns något främmande i vävnaderna varpå immunförsvaret startar en reningsprocess (s.k. lymfdränage) som gör att överskottsvätska och slaggprodukter rensas ut ur kroppen. Även produktionen av vissa hormoner ökar (ex. endorfin och oxytocin).

Positiva effekter av koppningsmassage:
•Mjukar upp bindväv och muskler.
•Förbättrar flödet i lymf- och blodsystem.
•Ökar antalet vita och röda blodkroppar. För ett friskare och aktivare immunförsvar.
•Lindrar eller tar bort smärta i muskler och leder.
•Rensar ut överskottsvätska och slaggprodukter.
•Stärker kapillärernas (de minsta blodkärlen) väggar. Syresätter huden och ökar upp blodgenomströmning i hela kroppen.
•Ger allmänt välbefinnande.
•Sömnen förbättras.
•Förbättrar leders rörelseförmåga.

30 minuter: 400 kr
45 minuter: 550 kr
60 minuter: 700 kr
75 minuter: 850 kr
90 minuter: 1000 kr

Varje behandling är unik utifrån behoven som finns i kroppen. Har du vissa problemområden behandlas de mer.

Vad hinner man behandla på respektive tid?

30-45 minuter : rygg och axlar, eller benen.

60-75 minuter:  hela baksidan av kroppen och eventuellt armar.

90 minuter: hela baksidan av kroppen eventuellt armar och om behov finns även framsida lår.


Mer information om koppningsmassage

Koppning har använts sedan tusentals år i Kina och stora delar av världen.  Koppningen har under åren visat sig  ha många positiva effekter på kroppen och vara effektiv vid ett flertal sjukdomsbilder. Därför har den utvecklats till en egen terapiform.

På 1950-talet gjordes en serie parallella studier i Kina och forna Sovjetunionen som bekräftade koppningens effektivitet. Det ledde till att koppningen etablerades som en officiell terapiform i Kina och än idag används på sjukhus för traditionnell kinesisk medicin över hela landet. Man behandlar bl.a. värk i muskler och leder, astma, förkylning, kronisk hosta, matsmältningsbesvär, vissa hudåkommor och högt blodtryck.

Hur fungerar koppning?

Påverkan på muskler och senor:

Koppningen ökar blodcirkulationen i musklerna och skingrar blodstockningar vilket har påtaglig effekt på stela muskler. Behandlingsmetoden ökar även lymfflödet vilket medför att cellernas avfallsprodukter på ett effektivt sätt kan avlägsnas från bindväven. En positiv följd av detta är att det lindrar muskelsmärta. Vidare kan vi vid olika typer av skador öka tillflödet av blod och lymfa lokalt och därmed påskynda läkning.

Påverkan på leder:

Koppning påverkar blodflödet inuti leden och sekretionen av ledvätska. Eventuella muskelspasmer runt leden kan hävas. Koppning kan vara mycket effektivt vid mild ledgångsreumatism.

Påverkan på lymfsystemet:

Det lymfatiska systemet har flera funktioner i kroppen. Dels är det viktigt för kroppens försvar då det hjälper kroppen att filtrera ut bakterier och tillsammans med mjälten bildar vita blodkroppar som är en viktig del av vårt immunförsvar. Dels samlar det ihop och för bort slaggprodukter som bildas i cellens metabolism. Om bortförseln av slaggprodukter inte fungerar tillfredsställande så samlas de istället upp i bindväven och orsakar smärta. Efter en skada då svullnad uppstått så är det lymfsystemet som fraktar bort överskottsvätska så att svullnaden kan lägga sig.

Alla former av massage och taktil stimulering av huden ökar cirkulationen av både blod och lymfa. Till skillnad från blodet,som pumpas runt i kroppen av hjärtat,är lymfcirkulationen helt beroende av andning, kroppsrörelse eller externt tryck för att cirkulera.

Koppling, och då särskilt koppningsmassage då man låter kopporna glida över huden, stimulerar lymfcirkulationen och för därför med sig en effektiv utrensning av slaggprodukter och ett starkare immunförsvar.

Påverkan på huden:

Koppning ökar blodcirkulationen, temperaturen och metabolismen i huden, ger bättre funktionerande svett- och talgkörtlar samt befrämjar hudandningen. Den drar också ut slaggprodukter ur huden och stärker hudens motståndskraft mot yttre påfrestningar.

Påverkan på organen:

Enligt den kinesiska medicinen går de 14 huvudmeridianerna genom bindväven. Meridianerna är energilinjerna där vår livsenergi (qi) flödar. Dessa energilinjer hör ihop med de inre organen och genom att stimulera specifika punkter längs meridianerna med akupunktur, massage, yinyoga eller koppning kan vi påverka ett specifikt organs energiflöde.

Källor:

Traditional Chinese Medicine Cupping Therapy/Ilkay Zihni Chirali/ISBN:-13:9780443102660

Professional Guide To Cupping Therapy/ Tamer Shaban/ ISBN:1448645786